بالاخره ماهی تیلاپیا بخوریم یا نخوریم؟

بالاخره ماهی تیلاپیا بخوریم یا نخوریم؟ ارزش بالای غذایی​​ آبزیان به​دلیل داشتن اسیدهای چرب امگا3 و امگا6، موجب شده تا همواره کارشناسان بر گنجاندن ماهی و دیگر آبزیان در سبد غذایی خانوار تاکید کنند. مصرف آبزیان به میزان دو وعده…
ادامه مطلب

فروش ماهی تیلاپیا یخ زده و ماهی تیلاپیا وارداتی

فروش ماهی تیلاپیا یخ زده و ماهی تیلاپیا وارداتی ماهی تیلا پیا منبع غنی از پروتیین است ولی کالری کمی دارد و همچنین مواد معدنی و ویتامین های ضروری بدن را مانند کلسیم,فسفر وآهن را فراهم می کند. کسانی که…
ادامه مطلب

فروش ماهی تیلاپیا

فرآوری ، عمل آوری و انجماد انواع  ماهی  و میگوی خلیج فارس و دریای عمان واردات و  فروش  انواع  ماهی  های تجاری حلال گوشت از جمله  تیلاپیا  – سالمون – هوکی – بلووارهو و …. فروش انواع  ماهی  های  تیلاپیا…
ادامه مطلب

تاریخچه و آمار پرورش تیلاپیا

  ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﺮاورد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﮭﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل 2050…
ادامه مطلب